27.10.2022

Avízo – Provoz nemocničních lékáren Krajské zdravotní krátkodobě omezí inventury

Krajská zdravotní, a.s., upozorňuje na krátkodobé omezení provozu svých Nemocničních lékáren, kde budou v týdnu od 31. října 2022 probíhat inventury. Léčivé přípravky Lagevrio a Paxlovid k léčbě onemocnění COVID-19 zákazníci v Nemocničních lékárnách KZ dostanou i v době inventur.

V těchto termínech budou Nemocniční lékárny KZ kvůli inventuře pro veřejnost uzavřeny:

Děčín:

Od 31. 10. 2022 (12.00 hodin) do 2. 11. 2022 (včetně) – výdej léčivých přípravků Lagevrio a Paxlovid možný na interní ambulanci Nemocnice Děčín, o.z.

Ústí nad Labem:

Od 31. 10. 2022 (12.00 hodin) do 3. 11. 2022 (včetně) – výdej léčivých přípravků Lagevrio a Paxlovid možný po domluvě na telefonním čísle +420 705 693 476.

Lékárna V Podhájí bude uzavřena v pondělí 31. 10. 2022 bez možnosti výdeje Lagevria a Paxlovidu.

Teplice:

Od 31. 10. 2022 (14.00 hodin) do 2. 11. 2022 (včetně) – výdej léčivých přípravků Lagevrio a Paxlovid možný od 7.30 do 16.00 hodin v pohotovostním okénku.

Most:

Od 31. 10. 2022 do 1. 11. 2022 (včetně) – výdej léčivých přípravků Lagevrio a Paxlovid možný od 7.30 do 17.00 hodin v pohotovostním okénku.

Chomutov:

Od 31. 10. 2022 (14.00 hodin) do 2. 11. 2022 (včetně) – výdej léčivých přípravků Lagevrio a Paxlovid možný od 7.30 do 18.00 hodin po zazvonění na zvonek.

Litoměřice:

Od 31. 10. 2022 (12.00 hodin) do 3. 11. 2022 (12.00 hodin) – výdej léčivých přípravků Lagevrio a Paxlovid možný od 7.30 do 17.00 hodin po zazvonění na zvonek.


Zdroj: info@kzcr.eu


26.10.2022

Avízo – Krajská zdravotní připomene osvětovou akcí Světový den cévní mozkové příhody

Mrtvice je závažné onemocnění s vysokou úmrtností a často s následnou trvalou invaliditou v případě přežití. Před riziky cévní mozkové příhody varuje i Světový den cévní mozkové příhody, který si připomeneme 29. října. Odborníci z Krajské zdravotní, a.s., (KZ) nabídnou zájemcům v návaznosti na to veškeré důležité informace o tomto onemocnění i možnost následného preventivního vyšetření.

Znáte příznaky cévní mozkové příhody? Víte, jak správně reagovat a jak pomoci postiženému při mrtvici? Chcete vědět důležité informace o iktovém centru v nemocnici ve vašem městě? Iktová centra a neurologická oddělení KZ ve spolupráci s iniciativou Čas je mozek a Zdravotnickou záchrannou službou Ústeckého kraje připravily osvětovou akci, která proběhne u příležitosti Světového dne cévní mozkové příhody v pondělí 31. října 2022 v prostorách nemocnic KZ, kde budou připraveny také tištěné materiály, ale také ve dvou obchodních centrech.

Ústí nad Labem

Atrium Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem 10:00 – 13:00 hodin, OC Forum 9:00 – 13:00 hodin (také Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje, sanita a ukázky resuscitací, první pomoci)  

Most

OC Central Most 9.00 – 15.00 hodin (s přestávkou 12.00 – 13.00 hodin)

Děčín

Neurologické oddělení Nemocnice Děčín, o.z., pavilon C (budova staré interny) 13.00 – 14.30 hodin stánek, poskytování informací a letáků o CMP 

Teplice

Urgentní příjem Nemocnice Teplice, o.z., přístavba pavilonu F – stanoviště s poskytováním informací a letáků o CMP

Chomutov

Neurologické oddělení Nemocnice Chomutov, o.z. – informační stánek bude umístěn v předsálí neurologické jednotky intenzivní péče (budova D, 3. nadzemní podlaží) a neurologické ambulance (budova B, poliklinika) – k dispozici budou informační letáky a brožury o cévní mozkové příhodě, jejích příznacích, co dělat při jejich vzniku a také jak mrtvici předcházet

Litoměřice

Neurologické oddělení Nemocnice Litoměřice, o.z., před ambulancí (pavilon B, 1. nadzemní podlaží) a na oddělení (pavilon E, 4. nadzemní podlaží) budou k dispozici informační letáky o CMP

Ve všech iktových centrech KZ od roku 2021 probíhá akce iktového programu Ústeckého kraje - „Odhal své aneuryzma“ k prevenci rodinných výskytů mozkových krvácení v souvislosti s prasknutím mozkové výdutě (aneuryzmatu). Pokud se v rodině pacienta vyskytla krvácivá cévní mozková příhoda nebo přímo poznaná ruptura aneuryzmatu, bude po poučení nabídnuto pacientovi a blízkým příbuzným vyšetření, které skrytou výduť odhalí.

Možnost přihlásit se na vyšetření mají zájemci i nadále cestou e-mailového kontaktu na adrese kcc.mnul@kzcr.eu.

Informace také na https://www.facebook.com/events/524204982415744.

 

Zdroj: info@kzcr.eu

 


26.10.2022

Krajská zdravotní uspořádala odbornou konferenci Jerieho kardio den. O léčbě srdce specialisté diskutovali v Ústí nad Labem již poosmnácté

Kardiocentrum Krajské zdravotní, a.s., (KZ) uspořádalo ve čtvrtek 20. října 2022 odbornou konferenci „Jerieho kardio den“. Pod názvem připomínajícím průkopníka kardiologie na severu Čech a jejího zakladatele v ústecké nemocnici MUDr. Pavla Jerieho se nadregionální akce uskutečnila potřetí, celkově se specialisté na kardiovaskulární péči sešli v Ústí nad Labem na konferenci již poosmnácté.

Záštitu nad akcí, která se uskutečnila v aule Kampusu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, převzal hejtman Ústeckého kraje Ing. Jan Schiller a předseda představenstva Krajské zdravotní, a.s., MUDr. Ondřej Štěrba. Odborným garantem akce byl prof. MUDr. Pavel Červinka, Ph.D., FESC, FSCAI, přednosta  Kardiologické kliniky Fakulty zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Krajské zdravotní, a.s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z., a vedoucí Kardiocentra KZ. Konference se zúčastnily dvě stovky zdravotníků z celé České republiky.

„Jste srdce celé kardiovaskulární péče v Ústeckém kraji, na které jsme všichni pyšní. A myslím si, že nám je závidí i v jiných větších městech,“ ocenil při zahájení akce vysokou úroveň Kardiocentra KZ v ústecké Masarykově nemocnici Ing. Jan Schiller, hejtman Ústeckého kraje. „Jsem velmi rád, že můžeme poskytnout půdu pro to, abyste mohli společně čerpat nové poznatky a vyměňovat si zkušenosti. Takové konference zvedají nejen vaši odbornost, ale zároveň také prestiž Ústeckého kraje,“ zdůraznil Ing. Jan Schiller.

„Věřím, že výstavba nového Kardiocentra v Masarykově nemocnici, která je dnes de facto před dokončením, se podaří zdárně završit. V současnosti vybavujeme kardiologii novými přístroji, běží k tomu výběrová řízení. Tým profesora Červinky pak bude mít k dispozici tři angiolinky. To je, myslím, úctyhodný počet. Jsme rádi, že se podařilo komplexní Kardiocentrum vybudovat,“ řekl MUDr. Petr Malý, MBA, generální ředitel KZ.

„Děkuji vedení Krajské zdravotní, děkuji vedení Ústeckého kraje, protože bez jejich podpory bychom nedosáhli úrovně, na níž jsme. V současné době jsme schopni léčit všechna onemocnění srdce, a to nejen koronární – ischemickou chorobu srdeční, ale také strukturální, tedy vrozené či získané srdeční vady. A to je na krajskou nemocnici opravdu velký počin. Tím jsme na úrovni fakultních nemocnic a spektrum výkonů máme i širší, než některé fakultní nemocnice. Za uplynulých dvacet let pro obyvatele Ústeckého kraje poskytujeme péči, která je srovnatelná s tím nejlepším nejen v rámci České republiky, ale i Evropské unie,“ řekl prof. MUDr. Pavel Červinka, Ph.D., FESC., FSCAI, vedoucí Kardiocentra KZ.

Po dopoledních blocích konference, z nichž první byl věnován arytmologii, následoval přímý přenos z katetrizačního sálu. Odpoledne se účastníci konference věnovali strukturálním onemocněním a kazuistikám.

Segmenty kardiovaskulární péče v Krajské zdravotní, a.s.:

Krajská zdravotní, a.s., (KZ) získala v roce 2021 od Ministerstva zdravotnictví České republiky pro pracoviště Kardiocentra v Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem, o.z., statut centra vysoce specializované komplexní kardiovaskulární péče pro dospělé. KZ je největším poskytovatelem lůžkové zdravotní péče v České republice a vedení společnosti, za významné kontinuální podpory vedení Ústeckého kraje, usilovalo o rozšíření statutu centra vysoce specializované kardiovaskulární na komplexní prakticky čtyři předchozí roky.

V lednu 2018 bylo vedle zavedené Kardiologické kliniky Fakulty zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Krajské zdravotní, a.s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z., založeno kardiochirurgické oddělení, na podzim téhož roku pak kardioanesteziologické oddělení. Všechna tato pracoviště společně s cévní chirurgií a angiologií tvoří od roku 2019 vše zastřešující Kardiocentrum. Vedoucím Kardiocentra je přednosta kardiologické kliniky prof. MUDr. Pavel Červinka, Ph.D., FESC, FSCAI. Kooperující zdravotnická pracoviště se přestěhují do nového pavilonu, který se v říjnu 2020 začal stavět v areálu ústecké Masarykovy nemocnice na Severní Terase.

 

Zdroj: info@kzcr.eu

 

Odborným garantem konference byl prof. MUDr. Pavel Červinka, Ph.D., FESC, FSCAI, přednosta  Kardiologické kliniky Fakulty zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Krajské zdravotní, a.s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z., a vedoucí Kardiocentra KZ.

Odborným garantem konference byl prof. MUDr. Pavel Červinka, Ph.D., FESC, FSCAI, přednosta Kardiologické kliniky Fakulty zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Krajské zdravotní, a.s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z., a vedoucí Kardiocentra KZ.


25.10.2022

Avízo – Krajská zdravotní upozorňuje na otevírací dobu lékáren na státní svátek Den vzniku samostatného československého státu

Krajská zdravotní, a.s., upozorňuje na otevírací dobu lékáren na Den vzniku samostatného československého státu, který připadá na pátek 28. října 2022. Pohotovostní lékárenská služba ve městech působnosti jejích zdravotnických zařízení bude zajištěna takto:

Děčín:

Nemocniční lékárna Krajské zdravotní, a.s. – Nemocnice Děčín, o.z., U Nemocnice 1 (telefon 412 705 440) bude otevřena pro veřejnost od 9:00 do 15:00 hodin. 

Ústí nad Labem:

Lékárna Dr. Max – Kaufland, Všebořická 396 (telefon 472 717 275) bude otevřena pro veřejnost od 8:00 do 18:00 hodin.

Teplice:

Lékárna BENU – OC Galerie Teplice, Náměstí Svobody 3316 (telefon 731 638 173) bude otevřena pro veřejnost od 9:00 do 21:00 hodin. 

Most: 

Lékárna BENU - OC Central, Radniční 3400 (telefon 731 638 040) bude otevřena pro veřejnost od 8:00 do 20:00 hodin.

Chomutov:

Nemocniční lékárna Krajské zdravotní, a.s. - Nemocnice Chomutov, o.z., Kochova 1185 (telefon 474 447 248) bude otevřena pro veřejnost od 10:00 do 20:00 hodin.

Litoměřice: 

Nemocniční lékárna Krajské zdravotní, a.s. - Nemocnice Litoměřice, o.z., Žitenická 2084 (telefon 416 723 505) bude otevřena pro veřejnost od 10:00 do 14:00 hodin.

 

Zdroj: info@kzcr.eu


19.10.2022

Bufetové snídaně nově připravují pro maminky v porodnici děčínské nemocnice, v Mostě je rozšířili i pro hospitalizované těhotné pacientky

Bufetové snídaně si mohou vybrat nově maminky po porodu a hospitalizované těhotné pacientky v Nemocnici Děčín, o.z. Společný projekt nutričního týmu a vedení nemocnice úspěšně zavedla Krajská zdravotní, a.s. (KZ) nejprve v červnu letošního roku v Nemocnici Most, o.z., kde měl velký ohlas, a od 10. října snídaně formou bufetu také pro hospitalizované těhotné pacientky i tam.

„Maminkám se nový způsob snídaňového servisu v děčínské porodnici líbí, má jednoznačně úspěch. Poprvé jsme jim takto snídani připravili 3. října a funguje to velmi dobře i díky skvělé spolupráci s naším stravovacím provozem. Nabídku mají vyloženou na pultě i v lednici. K dispozici je široká nabídka sýrů, jogurtů, ovoce a zeleniny, několik druhů čaje, melta, caro, kakao, džus, dostatek pečiva,“ uvedla k novince Bc. Petra Ludviková, vrchní sestra Gynekologicko-porodnického oddělení Nemocnice Děčín, o.z.

„I když jsme tento projekt rozjeli na oddělení porodnice jen před čtrnácti dny, již nyní jsou výsledky skvělé. Bufetové snídaně se pro matky po porodu ukazují jako vítaná změna. Kromě zvýšení komfortu při pobytu v porodnici chceme maminkám v naší nemocnici tímto způsobem nabízet nutričně správnou a vyváženou stravu a zároveň vyjít vstříc jejich potřebám. Děkuji všem, kdo se na přípravě projektu podíleli, a hlavně všem, kdo nyní zajišťují jeho realizaci na děčínském gynekologicko-porodnickém oddělení,“ řekl MUDr. Michal Hanauer, MBA, ředitel Nemocnice Děčín, o.z.

„Bufetové snídaně se nám velmi osvědčily, proto jsme rádi, že je můžeme nabídnout i těm budoucím maminkám, které u nás musí být hospitalizované,“ připojil Ing. Pavel Markalous, ředitel Nemocnice Most, o.z.

Gynekologicko-porodnické oddělení Krajské zdravotní, a.s. – Nemocnice Děčín, o.z., vede od roku 2016 primář MUDr. Peter Kraus a je maminkami nejen z Děčínska vyhledávaným místem pro porody. Ročně se jich zde uskuteční až sedm set.

    

Zdroj: info@kzcr.eu


Snídaně formou bufetu připravují v děčínské porodnici.

Snídaně formou bufetu připravují v děčínské porodnici.


18.10.2022

Klinika úrazové chirurgie připravila výroční konferenci. Traumatologie v Ústí nad Labem slaví 70 let

Výroční traumatologickou konferenci s podtitulem „70 let traumatologie v Ústí nad Labem“ uspořádala ve dnech 13. – 14. října 2022 Klinika úrazové chirurgie Fakulty zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Krajské zdravotní, a.s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. Akce s 240 účastníky se uskutečnila v prostorách Kampusu ústecké univerzity a její součástí byl i jednodenní Workshop hojení ran, kterému se věnovala sesterská sekce. Záštitu nad tímto odborným setkáním převzali hejtman Ústeckého kraje Ing. Jan Schiller a předseda představenstva Krajské zdravotní, a.s., (KZ) MUDr. Ondřej Štěrba.

Dvoudenní odborný program lékařské části čítal celkem 53 vystoupení rozdělených do 8 tematických bloků. Kromě odborníků z pořádající Kliniky úrazové chirurgie a s ní úzce spolupracující Ortopedické kliniky a Oddělení následné péče v Ryjicích byli mezi přednášejícími hosty semináře a přednášejícími zkušení specialisté z dalších pracovišť ústecké Masarykovy nemocnice, jako jsou Oddělení Emergency, Chirurgické oddělení, Oddělení dětské chirurgie, Oddělení sportovní medicíny, Radiologická klinika, Klinika anesteziologie, perioperační a intenzivní medicíny a Klinika urologie a robotické chirurgie. Všichni vystoupili v bloku příznačně nazvaném Traumatologie v rukách netraumatologů. Své zkušenosti na konferenci předávali i odborníci z Liberce, Českých Budějovic, Brna a fakultních nemocnic v Praze, ale také z partnerských pracovišť ve Spolkové republice Německo – Drážďan a Coswigu.

„Setkání odborníků zabývajících se léčbou úrazů v České republice i v sousedním Sasku je jedinečnou možností ke zlepšení vzájemné spolupráce, která spěje k dosahování lepších výsledků v léčbě. Konference, kterou jsme pořádali poprvé v takovém rozsahu, nám umožňuje porovnání postupů a výsledků v léčení a díky přednáškám pozvaných odborníků mimo Krajskou zdravotní, a.s., i zvyšuje odbornou úroveň našich nemocnic. Děkuji všem, kdo se na přípravě a realizaci této velké akce podíleli,“ uvedl její odborný garant MUDr. Karel Edelmann, Ph.D., přednosta Kliniky úrazové chirurgie Fakulty zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Krajské zdravotní, a.s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.

„Sesterská sekce měla samostatný odborný program. Rozdělen byl do dvou bloků, do kterých se vešlo celkem 16 přednášek. Tématem workshopu bylo hojení ran, což je velmi významná součást péče o pacienta po úrazu. Zabývali jsme se mimo jiné současnými prostředky léčby, novými materiály pro ni, ale také možnostmi komplikací při hojení ran a jejich řešením,“ shrnula Ing. Bc. Soňa Brabcová, vrchní sestra Kliniky úrazové chirurgie Fakulty zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Krajské zdravotní, a.s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z., hlavní sestra ústecké nemocnice a odborný garant sesterské sekce konference.

„Oddělení traumatologie bylo založeno v roce 1952 jako druhé v republice, což je úžasný mezník, a spolupodílelo se na vývoji oboru. To oddělení není jen pilíř zdravotnictví, ale je za ním obrovská vědecká činnost, protože jeho specialisté jsou napojeni i na mezinárodní struktury, publikují výborné práce,“ připomněl předseda Vědecké rady Krajské zdravotní, a.s., prof. MUDr. Martin Sameš, CSc. 

Klinika úrazové chirurgie je pracovištěm akreditovaným Ministerstvem zdravotnictví ČR. Má působnost regionálního úrazového centra Ústeckého kraje se spádem přibližně 800 000 obyvatel. Základním posláním pracoviště je provádění vysoce specializované péče v traumatologii. Jedná se především o následující stavy: polytraumata, sdružená poranění, závažná monotraumata, poranění, která vyžadují multidisciplinární spolupráci, artroskopická operativa, péče o pacienty s poruchou kostního hojení a s infektem.

Klinika úzce spolupracuje s ostatními traumacentry v České republice. Přednosta kliniky je členem výboru České společnosti pro úrazovou chirurgii. Atestaci z traumatologie má 13 lékařů kliniky. Šest lékařů je členy a aktivními lektory AO Alumni CZ, pobočky globální organizace AO ASIF, která určuje směr v ošetřování úrazů. Lékaři kliniky dále působí v redakčních radách celostátních traumatologických časopisů, přednáší jako externisté na 2. lékařské fakultě Univerzity Karlovy nebo působí jako soudní znalci.                    

                                                           

Zdroj: info@kzcr.eu


Odborným garantem konference byl MUDr. Karel Edelmann, Ph.D., přednosta Kliniky úrazové chirurgie Fakulty zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Krajské zdravotní, a.s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.

Odborným garantem konference byl MUDr. Karel Edelmann, Ph.D., přednosta Kliniky úrazové chirurgie Fakulty zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Krajské zdravotní, a.s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.


14.10.2022

Oční specialisté na odborné konferenci Ústecký oftalmologický den probrali dilemata v diagnostice a léčbě

Dvoudenní odbornou konferenci „32. Ústecký oftalmologický den“ uspořádala Oční klinika Fakulty zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Krajské zdravotní, a.s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. Na výletním zámečku Větruše se letos sešlo 120 odborníků z celé České republiky. Konferenci zahájil již ve čtvrtek 6. října 2022 vzdělávací kurz zaměřený na topografii rohovky – k pomoci především mladým očním lékařů správně diagnostikovat. V pátek 7. října program pokračoval přednáškami na téma „Dilemata v diagnostice a léčbě“.

„Náplní vzdělávacího kurzu bylo jak nahlížet na obrázky, které nám poskytují zobrazovací techniky předního segmentu oka, jak rozpoznat keratokonus, astigmatismus rohovky a nenechat se svést artefakty na scestí špatné diagnózy. Prostě to, co je důležité pro klinickou praxi a co bychom měli znát,“ uvedla k úvodní části programu MUDr. Ivana Liehneová, Ph.D., přednostka Oční kliniky Fakulty zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Krajské zdravotní, a.s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z., která byla odborným garantem konference.

„Téma samotné odborné konference jsme rozčlenili do přednáškových bloků Dilemata onemocnění víček a očnice, Dilemata rohovky, Dilemata onemocnění sítnice, Dilemata vitreoretinální chirurgie a Dilemata dětské oftalmologie. Celkem zaznělo čtrnáct příspěvků, mezi nimi i od kolegů ze Všeobecné fakultní nemocnice Praha, Fakultní nemocnice Brno, Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, Fakultní nemocnice Motol a Krajské nemocnice Liberec. Konferenci v Ústí nad Labem tradičně navštěvuje odborná veřejnost nejen z Ústeckého kraje, ale také ze sousedních regionů a Prahy. Velký zájem o toto profesní setkání nám dělá radost,“ shrnula MUDr. Ivana Liehneová, Ph.D.

Oční klinika Krajské zdravotní, a.s., patří mezi excelentní centra Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z. Ročně zde lékaři odoperují bezmála 2500 pacientů. Nachází se zde i vitreoretinální centrum pro operace zadního segmentu oka v Ústeckém kraji. Pacienti s onemocněním glaukomu jsou na pracoviště odesíláni z celé České republiky. Ústecká oční klinika má statut makulárního centra, probíhá zde výuka sester, lékaři přednáší a publikují nejen v České republice, ale i v zahraničí.

Klinika se specializuje na operace glaukomu (zeleného zákalu). Republikové prvenství patří ústecké klinice v provádění několika unikátních operací glaukomu jako jsou: kanaloplastika, minimálně invazivní chirurgické postupy s využitím mikroimplantátu XEN z gelového materiálu a nový typ laserového ošetření výběžků řasnatého tělesa přes stěnu oka s infračerveným světlem.

Na ústecké oční klinice v červnu 2021 jako první v České republice provedli novou minimálně invazivní operaci u pacientů s glaukomem. Jednalo se o nový typ mikroimplantátu IStent, který se zavádí po otevření přední komory oka 1,8milimetrovým rohovkovým řezem do místa trámčiny komorového úhlu. Vytváří zde přemostění neboli mikro bypass oblasti, kde je odtoku nitrooční tekutiny z oka kladen největší odpor. Cílem je zjednodušit a zároveň snížit riziko některých perioperačních a časných pooperačních komplikací klasické chirurgie glaukomu.


Zdroj: info@kzcr.eu

 

MUDr. Ivana Liehneová, Ph.D., přednostka Oční kliniky Fakulty zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Krajské zdravotní, a.s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z., byla odborným garantem konference.

MUDr. Ivana Liehneová, Ph.D., přednostka Oční kliniky Fakulty zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Krajské zdravotní, a.s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z., byla odborným garantem konference.


13.10.2022

Krajská zdravotní má nové hlavní sestry ve svých nemocnicích v Ústí nad Labem a Chomutově

Krajská zdravotní, a.s., má od 1. října 2022 nové tváře ve vedení dvou svých nemocnic. Funkci hlavní sestry Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z., vykonává Ing. Bc. Soňa Brabcová, která zatím zůstává i vrchní sestrou Kliniky úrazové chirurgie Fakulty zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Krajské zdravotní, a.s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. Funkci hlavní sestry Nemocnice Chomutov, o.z., vykonává Mgr. Jana Rejhonová, dosavadní vrchní sestra tamního interního oddělení.

„Na spolupráci s novou hlavní sestrou se těším a jsem rád, že pracovní výzvu přijala. Přeji jí hodně sil, protože k řízení ošetřovatelského personálu v největší nemocnici Krajské zdravotní je úkol nelehký. Jistě zúročí své dlouholeté zkušenosti z kliniky,“ uvedl v souvislosti se jmenováním Ing. Bc. Soni Brabcové hlavní sestrou MUDr. Aleš Chodacki, ředitel zdravotní péče Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. 

„Magistra Rejhonová přichází na pozici hlavní sestry z postu vrchní sestry chomutovské interny a také hlavní sestru zastupovala. O její fundovanosti není pochyb. V nové roli jí držím palce a věřím, že společně s ní a dalšími spolupracovníky se nám podaří, vedle cíle zkvalitnit zdravotní péči a služby v nemocnici, zajistit všem kolegům zázemí, které odpovídá vyspělému zdravotnictví 21. století,“ řekl MUDr. Michal Zeman, Ph.D., ředitel Nemocnice Chomutov, o.z.

 

Zdroj: info@kzcr.eu

 


10.10.2022

Krajská zdravotní zahájila v rumburské nemocnici provoz dermatovenerologické ambulance

První pacienti ze Šluknovského výběžku 6. října 2022 absolvovali vyšetření v nové dermatovenerologické ambulanci. Její provoz začala zajišťovat ve své nemocnici v Rumburku Krajská zdravotní, a.s., prostřednictvím Kožního oddělení Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. V ambulanci v budově polikliniky na adrese Jiráskova 1378/4 bude vždy v úterý přítomna sestra, lékař ordinuje ve čtvrtek.

Nemocnice v Rumburku je od poloviny loňského roku detašovaným pracovištěm Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem. Jednou z výhod tohoto propojení je možnost efektivního využívání kapacit obou zařízení tak, aby byla nejen obyvatelům Šluknovského výběžku, ale i Ústeckého kraje, zajištěna dostupnější a co nejkvalitnější zdravotní péče. V Nemocnici Rumburk začala v červnu fungovat urologická ambulance a v předcházejících měsících zahájili operace ortopedičtí specialisté z ústecké nemocnice.

„V dermatovenerologické ambulanci v rumburské nemocnici budeme zajišťovat základní péči o pacienty s kožními a pohlavně přenosnými chorobami. Otevření ordinace jim ušetří finanční prostředky a čas, který dosud museli vynaložit na cestování z této části děčínského okresu za vyšetřením na vzdálená zdravotnická pracoviště,“ sdělila MUDr. Adriana Kratinová, lékařka Kožního oddělení Krajské zdravotní, a.s. – Masarykovy v Ústí nad Labem, o.z., která novou ambulanci vede.

„Po otevření urologické ambulance letos v červnu pod vedením přednosty Kliniky urologie a robotické chirurgie z ústecké Masarykovy nemocnice MUDr. Jana Schramla, Ph.D., jsme ve spolupráci s tamním kožním oddělením nyní zprovoznili dermatovenerologickou ambulanci MUDr. Adriany Kratinové. Zkvalitnění péče, ale také její rozšiřování, je prioritou od převzetí rumburské nemocnice Krajskou zdravotní 1. června 2021. Proto jsem rád, že se nám zde daří postupně zavádět obory, za kterými museli pacienti ze Šluknovského výběžku jezdit až do sedmdesát kilometrů vzdáleného krajského města,“ řekl MUDr. Michal Tichý, Ph.D., MPH, ředitel zdravotní péče Krajské zdravotní, a.s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z., pracoviště Rumburk.

 

DERMATOVENEROLOGICKÁ AMBULANCE NEMOCNICE RUMBURK: 

Ordinace: Poliklinika, Jiráskova 1378/4, 408 01 Rumburk

Lékař: MUDr. Adriana Kratinová

Sestra: Blanka Schmidtová

Ordinační doba:

Úterý 7:00 – 15:00 hodin (pouze sestra)

Čtvrtek 7.00 – 15:00 hodin

Nutné telefonické objednání v úterý na 412 359 542.

  

Zdroj: info@kzcr.eu


MUDr. Adriana Kratinová v nové dermatovenerologické ambulanci.

MUDr. Adriana Kratinová v nové dermatovenerologické ambulanci.


10.10.2022

Krajská zdravotní uspořádala Podzimní gastroenterologický seminář

Gastroenterologické oddělení a Endoskopické centrum Krajské zdravotní, a.s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem uspořádalo 4. října 2022 na ústeckém výletním zámečku Větruše „Podzimní gastroenterologický seminář“. Regionálního pracovního setkání specialistů v tomto oboru se zúčastnila sedmdesátka lékařů.

„Vysoká účast kolegů mě velmi potěšila a věřím, že několikahodinový odborný program, který bychom v budoucnu rádi zopakovali, je dobrou možností pro předávání zkušeností a nových poznatků v našem oboru. Jsem rád, že pozvání přijal prof. MUDr. Jiří Bronský, Ph.D., z Oddělení dětské gastroenterologie Pediatrické kliniky 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice Motol v Praze, a MUDr. Dalibor Jílek, CSc., primář Oddělení klinické imunologie a alergologie Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem,“ řekl MUDr. Jiří Stehlík, primář Gastroenterologického oddělení a vedoucí Endoskopického centra Krajské zdravotní, a.s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z., jenž byl odborným garantem akce. 

Na semináři zazněly přednášky, které přiblížily prostřednictvím kazuistik léčebné postupy onemocnění IgG4 a hepatopatie, ale nechyběla ani vystoupení zaměřená na biologickou léčbu, primární biliární cholangitidu či gastrointestinální stromální tumor.

Gastroenterologické oddělení Krajské zdravotní, a.s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z., má k dispozici lůžkovou část, specializované ambulance a Endoskopické centrum, které poskytuje široké spektrum diagnostických i terapeutických metod. Komplexní endoskopické pracoviště, které je součástí ústeckého gastroenterologického oddělení, patří k nejlépe vybaveným v České republice a poskytuje vyšší úroveň intervenčních výkonů digestivní endoskopie. Toto pracoviště získalo také statut centra pro screeningovou koloskopii v rámci Národního programu screeningu kolorektálního karcinomu. Gastroenterologické oddělení je akreditovaným pracovištěm vyššího typu pro postgraduální vzdělávání v oboru gastroenterologie. Endoskopické centrum je rovněž vzdělávací základnou pro endoskopické sestry z Národního centra ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů v Brně.


 Zdroj: info@kzcr.eu


MUDr. Jiří Stehlík, primář Gastroenterologického oddělení a vedoucí Endoskopického centra Krajské zdravotní, a.s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z., byl odborným garantem semináře.

MUDr. Jiří Stehlík, primář Gastroenterologického oddělení a vedoucí Endoskopického centra Krajské zdravotní, a.s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z., byl odborným garantem semináře.


Krajská zdravotní, a.s. - Tiskové a komunikační oddělení

Tiskové a komunikační oddělení obstarává distribuci denního monitoringu tisku, zpracovávání tiskových zpráv a avíz konaných akcí pro média, spolupracuje se sdělovacími prostředky včetně zajištění spolupráce s natáčením odborných pořadů z oblasti zdravotnictví, pořádá tiskové konference a odborné semináře a organizuje PR aktivity v oblasti propagace Krajské zdravotní, a.s.

Kde nás najdete:

Krajská zdravotní, a.s. - Tiskové a komunikační oddělení, budova ředitelství R, 6. a 7. podlaží
Sociální péče 3316/12A, 400 11 Ústí nad Labem


Vedoucí Tiskového a komunikačního oddělení, tisková mluvčí KZ

Jana Mrákotová

Tel.:
+420 477 114 090
Mobil:
+420 721 927 133
Email:

Martin Klimeš

referent Tiskového a komunikačního oddělení

Tel.:
+420 477 114 101
Email:

Mgr. Ivo Chrástecký

referent Tiskového a komunikačního oddělení

Tel.:
+420 477 114 147
Email:

Tereza Komanová

referent Tiskového a komunikačního oddělení

Tel.:
+420 477 112 030
Email:

David Hlinka

referent Tiskového a komunikačního oddělení

Tel.:
+420 477 114 104
Email:
Prosím, čekejte