Prostory VZDĚLÁVACÍHO INSTITUTU

Představení prostor VZDĚLÁVACÍHO INSTITUTU - Krajská zdravotní, a.s. - Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z., budova B, 5. patro

Krajská zdravotní, a. s. - výzkumná organizace MŠMT ČR


Název výzkumné organizace  - Krajská zdravotní, a. s.


Sociální péče 3316/12a, 400 11  Ústí nad Labem

Hlavní cíl činnosti:
provádět nezávisle základní výzkum, průmyslový výzkum a experimentální vývoj a veřejně šířit výsledky těchto činností výukou a publikováním.

Datum zápisu:  9. 7. 2020

Více


AKTUÁLNÍ PLÁN KONFERENCÍ

Nejen léky člověk je živ

5. 10. 2023

Nemocnice Litoměřice, budova H, 3. patro, zaměstnanecká jídelna

Novinky v péči o těhotné ženy

5. 10. 2023

Nemocnice Most, budova B - kinosál

Vzdělávací kurz pro rezidenty a oftalmology

12. 10. 2023

Hotel & Restaurant Větruše, Ústí nad Labem

XXXIII. Ústecký oftalmologický den

13. 10. 2023

Hotel & Restaurant Větruše, Ústí nad Labem

KONFERENCE JE URČENA VÝHRADNĚ PRO LÉKAŘE A NELÉKAŘSKÉ ZDRAVOTNICKÉ PRACOVNÍKY

Ultrazvukem asistovaná regionální anestezie

19. 10. 2023

Fakulta zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně v areálu Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem

Krajská dětská paliativní konference

19. 10. 2023

Vzdělávací institut Krajské zdravotní, a.s., budova B Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem

Jerieho kardio den

2. 11. 2023

Kampus Univerzity J. E. Purkyně

Workshop vlhkého hojení rány

9. 11. 2023

Vzdělávací institut Krajské zdravotní, a.s. v areálu Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem

Internistický den Ústeckého kraje

14. 11. 2023

Kampus Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem

Nejsilnější magnetická pole ve vesmíru

21. 11. 2023

Fakulta zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně v areálu Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem

Ultrazvukem asistovaná regionální anestezie

23. 11. 2023

Fakulta zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně v areálu Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem

15. Mostecké Oftalmologické Setkání tradiční 2023

24. 11. 2023

Střední zdravotnická škola, J. E. Purkyně 272/1, Most

Ultrazvukem asistovaná regionální anestezie

30. 11. 2023

Fakulta zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně v areálu Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem

16. Mostecký pediatrický den

7. 12. 2023

Benedikt Most

Krajský traumatologický seminář 2023

8. 12. 2023

Vzdělávací institut Krajské zdravotní, a.s., budova B Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem

Hrudní chirurgie v Ústí nad Labem 2023

12. 12. 2023

Vzdělávací institut Krajské zdravotní, a.s., budova B Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem

2.5.2022

KONTAKTY na pracovníky zajišťující další vzdělávání lékařů a nelékařů

Ing. Mgr. Vlasta Kašparová
vedoucí VIKZ
tel.: +420 477 117 960
e-mail: vlasta.kasparova@kzcr.eu


pracoviště pro Masarykovu nemocnici v Ústí nad Labem, o.z.


Katrin Machová
zástupce vedoucí VIKZ
• agenda lékařů, stáže lékařů
• stáže lékařů a nelékařů, studenti - pracoviště Rumburk
• rámcové smlouvy
• vzdělávací granty
tel.: +420 477 114 119
e-mail: katrin.machova@kzcr.eu 

Jan Bečvář
referent
• studenti MNUL
tel.: +420 477 114 127
e-mail: jan.becvar@kzcr.eu

Alexandra Čapíková
referent
• školící akce, rezervace učeben
• agenda rezidenčních míst - lékaři, nelékaři
tel.: +420 477 114 123
e-mail: alexandra.capikova@kzcr.eu

Eva Nápravníková
referent
• agenda nelékařů, stáže nelékařů
• akreditace nelékařských oborů
tel.: +420 477 114 120
e-mail: eva.napravnikova@kzcr.eu

Mgr. Ludmila Šubrtová
referent
• akreditace lékařských oborů
• rámcové smlouvy
tel.: +420 477 112 050
e-mail: ludmila.subrtova@kzcr.eu

PRACOVIŠTĚ PRO NEMOCNICI DĚČÍN, O.Z.

Ludmila Hyklová
tel.: +420 412 705 215
e-mail: ludmila.hyklova@kzcr.eu


PRACOVIŠTĚ PRO NEMOCNICI CHOMUTOV, O.Z.

Mgr. Petra Králová
tel.: +420 731 132 688
e-mail: petra.kralova@kzcr.eu

 

PRACOVIŠTĚ PRO NEMOCNICI LITOMĚŘICE, O.Z.

Mgr. Petra Králová
tel.: +420 416 723 331

e-mail: petra.kralova@kzcr.eu


pracoviště pro Nemocnici Most, o.z.

Mgr. Petra Králová
tel.: +420 478 032 403
e-mail: petra.kralova@kzcr.eu

 

pracoviště pro Nemocnici Teplice, o.z.

Ing. Jitka Pitínová
tel.: +420 417 519 224
e-mail: jitka.pitinova@kzcr.eu

KONTAKTY

na pracovníky Oddělení multimediální podpory

Michal Vodák, vedoucí oddělení
tel.: +420 477 117 922
e-mail: michal.vodak@kzcr.eu

Pavel Pečiva, referent - AV specialista
tel.: +420 477 117 921
e-mail: pavel.peciva@kzcr.eu

Lukáš Vajc, referent - fotograf
tel.: +420 477 117 926
e-mail: lukas.vajc@kzcr.eu

KONTAKTY

na pracovníky Oddělení lékařské knihovny

Ing. Andrea Černá
zmocněná vedoucí oddělení
Rešeršní služby, MVS, MMVS

e-mail: andrea.cerna@kzcr.eu

Centrální knihovna Masarykova nemocnice
v Ústí nad Labem, o. z.

Vlastimila Vlachá
knihovnice (katalogizace fondu, výpůjční protokol)
tel.: +420 477 112 053
e-mail: vlastimila.vlacha@kzcr.eu

Lenka Navrátilová
knihovnice (katalogizace fondu, výpůjční protokol, koordinátorka výpůjčních a studentských služeb, AKS-MEDVIK - Časopisy), rešeršní služby. MVS, MMVS

tel.: +420 477 112 051

e-mail: lenka.navratilova@kzcr.eu


Dílčí knihovna Nemocnice Most, o. z.

Kateřina Dušková
knihovnice (AKS-MEDVIK akvizice knih, rešeršní a internetové služby,
výpůjční protokol)
tel.: +420 478 032 320
e-mail: katerina.duskova@kzcr.eu

  

Dílčí knihovna Nemocnice Děčín, o. z.

Ludmila Hyklová
knihovnice (rešeršní služby, výpůjční protokol)
tel.: +420 412 705 215
e-mail: ludmila.hyklova@kzcr.eu

 

Další výdejní místa lékařské knihovny

Podatelna Nemocnice Teplice, o. z.

Podatelna Nemocnice Chomutov, o. z.

Podatelna Nemocnice Litoměřice, o. z.

 

Prosím, čekejte