20.12.2022

Krajská zdravotní uzavřela kolektivní smlouvu s odborovými organizacemi

Zástupci vedení Krajské zdravotní, a.s., (KZ) podepsali novou kolektivní smlouvu pro rok 2023 uzavřenou s představiteli odborových organizací, které v rámci společnosti působí. Stalo se tak v návaznosti na kolektivní vyjednávání mezi vedením KZ a zástupců odborů. Obě strany se při něm dohodly na navýšení základních mezd o 7 % od 1. 7. 2023, navýšení příspěvku na rekreaci a zkrácení doby, po které je možné přispívat zaměstnancům na penzijní připojištění.

„V nové kolektivní smlouvě je zakotven zejména nárůst základních mezd v Krajské zdravotní o 7 procent, a to od července příštího roku. Diskutovali jsme i o aktuální situaci v Krajské zdravotní, stabilizaci společnosti, plánovaném rozvoji a investicích,“ uvedl po jednání předseda představenstva Krajské zdravotní, a.s., MUDr. Ondřej Štěrba.

„Myslím, že jednání bylo konstruktivní, s jeho průběhem jsem spokojen. Kromě navýšení mezd jsme se se zástupci odborových organizací dohodli také na zvýšení příspěvku na rekreaci z 2500 na 3500 korun ročně. Zaměstnanci nově budou mít také možnost žádat o příspěvek na penzijní připojištění již po jednom roce trvání pracovního poměru v Krajské zdravotní, doposud to bylo možné až po pěti letech,“ doplnil MUDr. Leoš Vysoudil, MBA, místopředseda představenstva KZ.

Už v prosinci letošního roku přitom dostali všichni zaměstnanci KZ jednorázový finanční bonus. „Finanční bonus ve výši 18 400 korun, určený především k pokrytí aktuální inflace a energetické krize, dostali všichni zaměstnanci naší společnosti, kteří splnili interní podmínky,“ připomněl MUDr. Petr Malý, MBA, generální ředitel KZ.


Zdroj: info@kzcr.eu

 

Zástupci odborových organizací

Zástupci odborových organizací


20.12.2022

Avízo – Krajská zdravotní upozorňuje na otevírací dobu lékáren o vánočních svátcích a na Nový rok

Krajská zdravotní, a.s., (KZ) upozorňuje na otevírací dobu lékáren ve dnech 25. 12., 26. 12. 2022

a 1. 1. 2023. Pohotovostní lékárenská služba v Nemocničních lékárnách KZ bude zajištěna takto:

Děčín:

25. 12. a 26. 12. 2022, 1. 1. 2023

Nemocniční lékárna Krajské zdravotní, a.s. – Nemocnice Děčín, o.z., U Nemocnice 1 (telefon 412 705 440) bude otevřena pro veřejnost od 9:00 do 15:00 hodin.

Ústí nad Labem:

25. 12. 2022 a 1. 1. 2023

Nemocniční lékárna Krajské zdravotní, a.s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z., Sociální péče 3316 /12A (telefon 477 112 153) bude otevřena pro veřejnost od 9:00 do 18:00 hodin.

26. 12. 2022

Lékárna Dr. Max – Kaufland, Všebořická 396 (telefon 472 717 275) bude otevřena pro veřejnost od 8:00 do 18:00 hodin.

Teplice:

25. 12. 2022

Nemocniční lékárna Krajské zdravotní, a.s. – Nemocnice Teplice, o.z., Duchcovská 53poliklinika, vchod z ulice U nemocnice (telefon 417 519 679) bude otevřena pro veřejnost od 10:00 do 19:00 hodin.

26. 12. 2022

Lékárna Dr. Max – Nákupní centrum Fontána, náměstí Svobody 3312 (telefon 417 821 039) bude otevřena pro veřejnost od 10:00 do 19:00 hodin.

1. 1. 2023

Nemocniční lékárna Krajské zdravotní, a.s. – Nemocnice Teplice, o.z., Duchcovská 53poliklinika, vchod z ulice U nemocnice (telefon 417 519 679) bude otevřena pro veřejnost od 12:00 do 19:00 hodin.

Most:

25. 12. a 26. 12. 2022, 1. 1. 2023

Nemocniční lékárna Krajské zdravotní, a.s. – Nemocnice Most, o.z., J. E. Purkyně 270 (telefon 478 032 540) bude otevřena pro veřejnost od 9:00 do 19:00 hodin.

Chomutov:

25. 12. a 26. 12. 2022

Nemocniční lékárna Krajské zdravotní, a.s. – Nemocnice Chomutov, o.z., Kochova 1185 (telefon 474 447 248) bude otevřena pro veřejnost od 10:00 do 20:00 hodin.

Litoměřice:

26. 12. 2022

Nemocniční lékárna, KZ a.s. – Nemocnice Litoměřice, o.z., Žitenická 2084 (telefon 416 723 505) bude otevřena pro veřejnost od 10:00 do 14:00 hodin.

 

Zdroj: info@kzcr.eu


20.12.2022

Vítězka soutěže Anděl mezi zdravotníky, primářka neurologického oddělení teplické nemocnice Krajské zdravotní, převzala stotisícový šek

Šek na částku 100 000 Kč od Nadace Miloše Zemana za vítězství v soutěži „Anděl mezi zdravotníky 2022“ slavnostně převzala v Teplicích 16. prosince MUDr. Marta Vachová, primářka Neurologického oddělení Krajské zdravotní, a.s. – Nemocnice Teplice, o.z., a vedoucí tamního RS centra pro pacienty s roztroušenou sklerózou. Šek jí předala Kateřina Zemanová, dcera prezidenta České republiky, která měla nad letošním ročníkem soutěže „Anděl mezi zdravotníky“ záštitu, společně s Davidem Novotným, ředitelem soutěže. Součástí akce, které se zúčastnil i MUDr. Petr Malý, MBA, generální ředitel Krajské zdravotní, a.s., a MUDr. Tomáš Hrubý, ředitel Nemocnice Teplice, o.z., byla prohlídka prostor RS centra.

„Velmi ráda bych vám poděkovala, že jste nás zde v Teplicích tak hezky přijali, a ještě jednou pogratulovala paní primářce Vachové k ocenění, a také Davidovi Novotnému, který se soutěží Anděl mezi zdravotníky přišel, pravidelně ji organizuje. Tím napomáhá osvětě a umožňuje odměnit ty, kdo dlouhá léta pracují ve zdravotnictví a tímto je připomenout,“ řekla ambasadorka soutěže Kateřina Zemanová.

„Paní primářka je bezvadná, jsem ráda, že ji znám. Fotily jsme spolu kalendář, držela jsem jí palce na finále soutěže Anděl mezi zdravotníky a pak jsme se viděly i na prohlídce Pražského hradu, kam jsem finalisty soutěže pozvala. Nyní jsme se potkaly v jejím domácím prostředí teplické nemocnice. Téma roztroušené sklerózy je mně blízké, protože mám známé, kterých se to bohužel týká,“ uvedla.

„Jsme velmi rádi, že paní doktorkou Vachovou máme mezi primáři. Moc jí děkujeme za péči, kterou poskytuje svým pacientům. Je to pro nás velký přínos a v těchto svátečním dnech o to větší radost,“ zdůraznil při slavnostním předání šeku v Teplicích MUDr. Petr Malý, MBA, generální ředitel Krajské zdravotní, a.s.

„S paní primářkou se známe téměř třicet let. Velice si jí vážím nejen za její odbornost, ale i její lidství a aktivity, s nimiž se věnuje pacientům s roztroušenou sklerózou. Moc děkuji nadaci, že to dokázala ocenit, i panu Novotnému, že soutěž organizuje,“ doplnil MUDr. Tomáš Hrubý, ředitel Krajské zdravotní, a.s. – Nemocnice Teplice, o.z.

„S Krajskou zdravotní spolupracuji již velmi dlouho, protože předtím jsem již měl jeden zdravotní projekt a nyní tři roky dělám Anděla mezi zdravotníky, což je poděkování lékařům, pečovatelům, záchranářům, medikům, lékárníkům… Myslím si, že je zapotřebí poděkovat těmto profesím a že je důležité, aby se o nich v médiím mluvilo,“ vysvětlil ředitel soutěže David Novotný. „Jsem rád, že letos vyhrála skvělá paní primářka Vachová.“

„Chci poděkovat Krajské zdravotní a Nemocnici Teplice, že mne vůbec do soutěže poslala, chci poděkovat za to, že můžeme pracovat a poskytovat pacientům velmi nadstandardní péči. Center pro roztroušenou sklerózu je v republice patnáct a díky podmínkám, které v teplické nemocnici v nově zrekonstruovaném centru máme, úspěšně konkurujeme centrům ve fakultních nemocnicích,“ připomněla MUDr. Marta Vachová.

Na soutěž Anděl mezi zdravotníky vzpomíná ráda a aktivity ředitele soutěže Davida Novotného si velmi cení. „Soutěž Anděl mezi zdravotníky mi přijde jako geniální nápad, jak poděkovat lidem ve zdravotnictví. Je to soutěž, která nám ukázala úplně jiný svět. Propojila nás s lidmi, s kterými bychom se nikdy nepotkali, dostali jsme se mezi hvězdy, jednalo se s námi jako s hvězdami a moc děkuji Davidovi za jeho snažení. Kateřině Zemanové děkuji za focení na kalendář. Fotím se nerada, ale s Kateřinou jsme si při tom užily hodně legrace. Ten kalendář není jen můj, ale také ostatních finalistů, kteří reprezentovali všechny možné obory zdravotnictví.“

Dar 100 000 Kč pro vítěze soutěže „Anděl mezi zdravotníky“ v teplické nemocnici využijí na vylepšení infuzních místností pro pacienty s neurologickými nemocemi.

 

Vizitka MUDr. Marty Vachové:

Od dokončení studia medicíny na Lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Plzni v roce 1996 pracuje na neurologickém oddělení teplické nemocnice. Od školy se věnuje problematice roztroušené sklerózy mozkomíšní (RS). Její úsilí vedlo v roce 2005 k zařazení původní ambulance pro RS do sítě RS center, kterých je v České republice nyní 15. Jako vedoucí lékař tohoto centra vysoce specializované péče pracuje doposud. Centrum kromě standardní léčby poskytuje nemocným i možnost účasti v mezinárodních studiích s novými léky pro nemocné s RS.V  tomto směru MUDr. Marta Vachová zastává funkci hlavního investigátora od roku 2006.

Neurologické oddělení Krajské zdravotní, a.s. – Nemocnice Teplice, o.z., má nejvyšší typ akreditace (akreditace II. typu) pro vzdělávání specialistů v oboru Neurologie. Nadregionální centrum pro léčbu roztroušené sklerózy, disponuje statutem centra vysoce specializované péče. Při tomto oddělení dále funguje Centrum vysoce specializované péče o pacienty s iktem, které opakovaně obdrželo prestižní diamantový statut za péči o pacienty s cévní mozkovou příhodou a má mezinárodní certifikát evropské asociace ESO pro léčbu mozkových příhod. Třetím specializovaným pracovištěm při tomto oddělení je Centrum specializované péče pro diagnostiku a léčbu bolestí hlavy. Oddělení má lůžkovou, ambulantní a diagnostickou část. Spolupracuje s organizacemi nemocných: ROSKA, SMS, Parkinson, Aura, Iktus a Sdružení nemocných s CMP.

Paní primářka každoročně pořádá odborné konference pro lékaře, lékárníky, zdravotní sestry ze spádové oblasti pracoviště – Ústeckého, Libereckého, ale také Karlovarského kraje, studenty Fakulty zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, zástupce pacientské organizace ROSKA. Je iniciátorkou mnoha charitativních akcí.

Paní primářka se stala absolutní vítězkou v kategorii Veřejná správa prestižní čtenářské ankety Osobnost roku Ústeckého kraje 2017. Jde o anketu, ve které hlasuje široká veřejnost.

MUDr. Marta Vachová získala celostátní Cenu Ď za podporu a rozvoj zdravotních programů a zdraví za rok 2020.

Na galavečeru 3. ročníku soutěže Anděl mezi zdravotníky 2022, který se konal 27. srpna v náchodském divadle, byla z dvanáctky finalistů vyhlášena vítězkou.

 

Zdroj: info@kzcr.eu


Šek na 100 000 Kč převzala vítězka soutěže

Šek na 100 000 Kč převzala vítězka soutěže "Anděl mezi zdravotníky" MUDr. Marta Vachová, primářka Neurologického oddělení Krajské zdravotní, a.s. – Nemocnice Teplice, o.z., a vedoucí tamního Centra pro léčbu roztroušené sklerózy (uprostřed) od ambasadorky soutěže Kateřiny Zemanové a ředitele soutěže Davida Novotného.


19.12.2022

Avízo – Krajská zdravotní kvůli zvýšené nemocnosti doporučuje omezit návštěvy hospitalizovaných pacientů. Společnost doporučuje také používání respirátorů

V souladu s doporučením Krajské hygienické stanice (KHS) Ústeckého kraje, vedení Krajské zdravotní, a.s. (KZ), doporučuje po dobu zvýšeného výskytu akutních respiračních onemocnění omezit na nejnižší možnou míru návštěvy hospitalizovaných pacientů s přihlédnutím k jejich zdravotnímu stavu.

Nadále se doporučuje používání vhodných ochranných prostředků dýchacích cest u všech osob vstupujících do zdravotnických zařízení KZ. Dle doporučení KHS Ústeckého kraje, zastoupené ředitelkou MUDr. Lenkou Šimůnkovou, se za vhodný ochranný prostředek dýchacích cest se považuje respirátor (bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek) s minimální filtrační účinností 94 %, tedy filtrační třídou ochrany nejméně FFP2. Je nezbytné zdůraznit, že respirátor musí k tělu přiléhat, respektive těsnit, a musí být zakryta část dutiny ústní a okolí včetně nosu.

Vedení společnosti apeluje na všechny, aby pečlivě zvážili nutnost návštěvy zdravotnických zařízení v těchto dnech.

 

Zdroj: info@kzcr.eu


16.12.2022

Provoz části radiodiagnostických pracovišť v chomutovské nemocnici do konce roku omezí probíhající výstavba nového pavilonu

Provoz časti radiodiagnostických pracovišť v Krajské zdravotní, a.s. – Nemocnici Chomutov, o.z., omezí probíhající výstavba nového pavilonu Emergency. Od soboty 17. prosince do čtvrtka 29. prosince 2022 se uzavře spojovací chodba v budově „C“, proto v uvedených dnech nebude v provozu pracoviště magnetické rezonance, počítačové tomografie (CT) a rentgenu v této budově. V budově „B“ (poliklinika) bude provoz radiodiagnostického oddělení probíhat bez omezení.

„Výstavba nového pavilonu v chomutovské nemocnici vyžaduje s postupující stavebními pracemi některá nezbytná omezení. Nyní se na dva týdny dotknou provozu tří pracovišť radiodiagnostického oddělení. Omlouváme se za komplikace a věříme, že nová stavba, zahrnující Emergency, centrální operační sály včetně jednotek intenzivní péče a nadzemní spojovací koridor se stávajícím pavilonem D, bude pro nás všechny přínosem,“ uvedl MUDr. Michal Zeman, Ph.D., ředitel Nemocnice Chomutov, o.z.

        

Zdroj: info@kzcr.eu14.12.2022

Krajská zdravotní uspořádala 14. Mostecké Oftalmologické Setkání tradiční – MOSt 2022

Oční oddělení Krajské zdravotní, a.s. – Nemocnice Most, o.z., uspořádalo odbornou konferenci nazvanou Mostecké Oftalmologické Setkání tradiční (MOSt). Oční specialisté se ve městě pod Hněvínem setkali již počtrnácté. Tentokrát akci hostila ve svých prostorách Střední zdravotnická škola Most, v sousedství areálu druhé největší nemocnice Krajské zdravotní, a.s. (KZ). Odborným garantem konference byl MUDr. Radomír Mach, primář mosteckého očního oddělení.

„Je to již tradiční setkání a za pořádání konference patří velké poděkování primáři Očního oddělení Nemocnice Most, panu doktorovi Machovi. Oční oddělení je pro mosteckou nemocnici důležité nejen z pohledu poskytování kvalitní komplexní péče, ale rovněž jako nedílná součást perinatologického centra. Proto se snažíme oční oddělení rozvíjet a obnovovat jeho vybavení. Významnou investici v roce 2022 je pořízení nové kamery. Na oddělení se podařilo obnovit i další vybavení v hodnotě stovek tisíc korun,“ uvedl při zahájení konference Ing. Pavel Markalous, ředitel Nemocnice Most, o.z.

„Stejnou tradicí jako páteční celodenní konference se také stává čtvrteční odpolední setkání mladých neatestovaných oftalmologů – Mladí Oftalmologové do Mostu (MOdoMo). Zde jsou nejen navazovány pracovní kontakty, ale hlavně probírány atestační otázky. K jednotlivým tématům si mladí kolegové připravují přednášky a jejich prezentací se učí vystupovat a referovat na dané téma před odborným fórem.  Tím si nejen zopakují podrobné znalosti, ale zbaví se i mnohdy souvisejícího stresu a obav z trémy. Přednášky jsou vlastně takovým tréninkem na vlastní zkoušku,“ řekl primář MUDr. Radomír Mach.

Odborný program Mosteckého Oftalmologického Setkání tradičního tvořilo celkem 13 přednášek soustředěných do tří bloků. Vystoupili s nimi především lékaři mosteckého očního oddělení, ale také odborníci z ostatních nemocnic KZ a dalších zdravotnických zařízení v širším regionu. Tématy byly např. prevence zánětu antiflogistiky po nekomplikované operaci katarakty, otevřená oční traumata na Oční klinice v Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem či okluze centrální retinální arterie a trombolýza v Nemocnici Most v roce 2022. Další přednášky přiblížily i oblasti akutní makulární neuroretinopatie, vlivu estrogenu na oko a zajímavé bylo i porovnání hodnocení očního pozadí umělou inteligencí a oftalmologem. 

Součástí MOSt 2022 byla i prezentace firem, které dodávají přístroje umožňující lépe a efektivněji vyšetřovat a ošetřovat oční pacienty.    

           

Zdroj: info@kzcr.eu


13.12.2022

Vedení Krajské zdravotní se pochlubilo letošními úspěchy a představilo plány do budoucna

Slavnostní setkání zástupců vedení Krajské zdravotní, a.s. (KZ), se zástupci Ústeckého kraje se uskutečnilo v pátek 9. prosince na zámečku Větruše v Ústí nad Labem. Předseda představenstva KZ MUDr. Ondřej Štěrba na něm spolu s místopředsedou představenstva MUDr. Leošem Vysoudilem, MBA, generálním ředitelem MUDr. Petrem Malým, MBA, a náměstkem pro ekonomické řízení a controlling Ing. Luďkem Rücklem prezentovali aktuální situaci ve společnosti, zhodnocení letošního roku a plány do budoucna.

Za vedení Ústeckého kraje nechyběl hejtman Ing. Jan Schiller. Dále se pracovně společenského setkání zúčastnil například radní pro oblast zdravotnictví Ing. Radim Laibl, radní pro oblast finanční Ing. Jan Růžička či předseda výboru pro zdravotnictví Mgr. Bc. Milan Rychtařík.

Realizace významných staveb KZ prezentoval předseda představenstva MUDr. Ondřej Štěrba. „Všechny investiční akce jsou pro nás zásadní a důležité, ale nejklíčovějším investičním strategickým počinem je aktuálně pavilon s operačními sály, odděleními JIP a standardními lůžkovými odděleními včetně umístění kardiochirurgie v Ústí nad Labem, kde nehrozí žádná kolize v termínech, vše probíhá dobře a termín dokončení k 20. prosinci příštího roku je opravdu reálný,“ zhodnotil předseda představenstva, který se ve své prezentaci věnoval také dostavbě pavilonů v Chomutově a Děčíně, modernizaci gynekologicko-porodnického oddělení v Teplicích či rekonstrukci psychiatrického pavilonu v Ústí nad Labem.

Generální ředitel KZ MUDr. Petr Malý, MBA, prezentoval generely, tedy výhled do budoucnosti jednotlivých nemocnic. „V nemocnicích v minulosti vznikaly obrovské stavby, ale nikdo nevěděl, jak na stavby navázat dál. Znát budoucnost je dobré i proto, abychom měli vizi budoucího stavebního a zdravotního rozvoje nemocnic. Generely nejsou jen o budovách, jedná se o potřeby elektrické energie, vytápění a další. V současnosti jsou generely hotové v Chomutově, Mostě, Děčíně a Teplicích. Rozpracovaný je generel ústecké Masarykovy nemocnice, v řešení je již i generel Nemocnice Rumburk. Práce na generelu Nemocnice Litoměřice nás čekají v březnu příštího roku,“ vysvětlil generální ředitel, který v prezentaci představil také vizualizaci parkovacího domu v areálu Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem.

Koncepci rozvoje zdravotní péče nastínil místopředseda představenstva KZ MUDr. Leoš Vysoudil, MBA. „Co se týká priorit rozvoje, tak samozřejmě chceme zachovat a rozvíjet stávající rozsah zdravotní péče. Krajská zdravotní v tuto chvíli nemá ambice na to, aby nějaká oddělení rušila či zavírala. Chceme ale také hledat nové příležitosti. Jendou z nich je jednodenní chirurgie, kterou bychom měli spustit v průběhu příštího roku,“ uvedl místopředseda představenstva, který v prezentaci mimo jiné zmínil také možnost zřízení rekonstrukční a plastické chirurgie v Ústí nad Labem, plán na výstavbu pavilonu pro matku a dítě, a shrnul učiněné kroky vedoucí k poskytování jednotné zdravotní péče a jednotné zdravotnické dokumentace.

Ekonomickou situaci následně zhodnotil Ing. Luděk Rückl, náměstek pro ekonomické řízení a controlling KZ. „Krajská zdravotní nebyla primárně založena za účelem zisku, ale kvůli zabezpečení poskytování zdravotních služeb v regionu, přesto považujeme za naprosto nezbytné, aby její hospodaření bylo minimálně vyrovnané, stabilní, aby se mohla do budoucna rozvíjet nejen z hlediska stávajících oborů, ale případně i rozšiřovat strukturu péče a poskytovaných zdravotních služeb,“ připomněl v úvodu své prezentace Ing. Rückl, který následně podrobně rozebral hospodaření společnosti a jednotlivé finanční ukazatele.


Zdroj: info@kzcr.eu

MUDr. Ondřej Štěrba

MUDr. Ondřej Štěrba

Slavnostní setkání na Větruši


12.12.2022

Hojení ran je běh na dlouhou trať, nové centrum je součástí mosteckého oddělení následné péče v Zahražanech

Poptávka roste, po dvou měsících od zahájení činnosti mají v evidenci zatím čtyřicet pacientů. A čekají, že jejich počet postupem času výrazně vzroste. Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Most, o.z., na svém Oddělení následné péče se sídlem v Zahražanech otevřela Centrum hojení ran.

Čtvrtek dopoledne je čas, ve který míří objednaní pacienti do zahražanského Centra hojení ran. Je mezi nimi i devětapadesátiletá žena, která je dlouhodobě léčena s bércovými vředy. Byla opakovaně hospitalizovaná na kožních odděleních s tím, že nenásledovala žádná navazující ambulantní péče. Tvrdí, že se její problémy prohloubily po prodělání nemoci COVID-19. „Zda se jí onemocnění zhoršilo po kovidu, jak tvrdí, je těžké říct. Spousta lidí říká, že mají po kovidu různé problémy. Podstatné je objektivně zjistit, zda je příčinou opravdu očkování, nebo jde o souhru náhod,“ říká MUDr. Tomáš Zelenka, primář zahražanského oddělení následné péče, který se pacientům, spolu se sestrami Mgr. Bc. Ivou Zelenkovou, DiS., a Šárkou Schreilovou, zde v centru věnuje.

Jací pacienti k vám přicházejí?

Tato paní je typický příklad našeho pacienta. Okamžitě po otevření se nám totiž začali hlásit lidé s tím, že buďto jsou špatně léčeni, nebo nejsou léčeni vůbec. Málokdo se totiž chce chronickými ranami zabývat a málokdo problematice do hloubky rozumí tak, aby pak péče měla kvalitu.

…a to tady umíte. Co dalšího vás vedlo k otevření této ordinace?

Vycházeli jsme z potřeb, požadavků a důvěry pacientů, dále také z kapacitních důvodů pro region Most a okolí. Pacienti tedy nejsou jen lidé s bydlištěm v okrese Most, ale jezdí k nám pacienti i z Lounska, Teplicka, Chomutovska. Jde o široký záběr, v podstatě je naše spádová oblast sto tisíc obyvatel.

Můžete nové pracoviště představit? Na co přesně se zde zaměřujete?

Jsme specializované pracoviště se zaměřením na léčení všech komplikovaně se hojících ran, jako jsou bércové vředy, dekubity, pooperační nehojící se rány, ostatní chronické a traumatické kožní defekty a popáleniny. Náš profesionální tým s mnohaletými zkušenostmi se také pravidelně celoživotně vzdělává a sleduje nejnovější trendy a postupy v oblasti hojení ran. Pracují zde členové České společnosti pro léčbu ran. Naším pacientům nabízíme konzultace, diagnostiku a léčebnou péči s individuálním přístupem a spolupráci s pacientem i jeho rodinou. Spolupracujeme dále s ostatními odbornými ambulancemi a odděleními především Nemocnice Most, protože pouze kvalitní multioborová spolupráce může vést ke kauzální terapii.

V čem vidíte hlavní specifikum tohoto segmentu zdravotní péče?

Kůže jakožto největší orgán lidského těla je vystavována řadě poškození a poranění. Kdo by neznal nějakou tu ranku, která byla za pár dní pryč. Prvořadým cílem po výskytu rány či defektu je co nejrychleji zabezpečit hojení. S přibývajícím věkem a nemocemi se charakteristika hojení ran často mění. Nehojící se chronické rány, jsou heterogenní skupinou, jejichž hojení se odchyluje od fyziologického hojení ran akutních.

Dá se říci, že hojení ran patří k nejstarším lékařským oborům?

Tak to určitě. Hojením ran se lidstvo zabývá po celá tisíciletí, již v Mezopotámii se na rány používala pryskyřice. Staří Egypťané využívali med, semena a rozmačkané ovoce. Medem ošetřovali rány i Řekové a Římané. V dávných dobách bylo ranhojičství předmětem lékařství v oboru chirurgie. První hodnotné záznamy dokumentace rány pochází z období, kdy byl vynalezen knihtisk. Již v tomto období byly známé metody, jak zastavit krvácení či jak léčit ránu, aby nehnisala.

Při léčbě řady lidských onemocnění je v dnešním medicíně naprostou samozřejmostí a nutností mezioborová spolupráce. Je tomu tak i při hojení neakutních ran?

Faktem je, že ještě donedávna se nehojícími ranami zabývali výhradně specialisté, nyní je hojení ran záležitostí multidisciplinární a multiprofesní. V mnoha zdravotnických zařízeních vznikají „Centra léčby chronických ran“, kde je poskytována komplexní péče, neboť každoroční stoupající ekonomické náklady si žádají efektivní řešení. To je právě i případ mostecké nemocnice a jejího oddělení následné péče, jehož nedílnou součástí je rovněž rehabilitace. Proto lze jednoznačně konstatovat, že oblast hojení ran je v posledních letech na vzestupu.

V souvislosti s hojením ran často slýcháváme o wound managementu. Co to znamená?

Řízení procesu hojení rány, wound management, je založen na komplexním přístupu k pacientovi s ránou, se zvláštním zřetelem na využití metod vlhkého hojení či jiných technologií postupů a ošetřovatelskou péčí. Cílem hojení chronických ran je, kromě záchrany života pacienta nebo např. jeho končetiny, samozřejmě zvýšení komfortu pacientů a zlepšení jejich kvality života. Snaha zmírnit utrpení pacientů neustává a vede k řadě nových poznatků, objevů a rozvoji nových moderních terapeutických a obvazových materiálů. Pacient tak není podroben častým převazům, defekt není tolik drážděn, je zřejmá úleva od bolesti, lepší se komfort a kvalita života, celková léčba je kratší, ekonomičtější a nastává větší potěšení z výsledků léčby pro obě strany. Chronické rány pacienty vyčerpávají fyzicky i psychicky, často se straní lidí, vyhýbá styku s rodinou a za defekt se stydí. Proto je podpora péče o rány v procesu hojení, v tzv. wound managementu, nesmírně důležitá.

Pro správně vedený proces hojení je zásadní hygiena rány. V čem spočívá?

Hygiena rány zahrnuje komplex postupů, kdy se snažíme potlačit, „rozbít“ biofilm, podpořit tím hojení rány a snížit mikrobiální a toxické zátěže. Hygiena rány spočívá v očištění kůže a okolí rány, debriedementu s oživením jejích okrajů a aplikaci vhodných krytí. Speciální moderní materiály udržují v ráně stabilní teplotu a vlhkost, mohou se do rány postupně vstřebávat nebo naopak pohlcují nepříjemný sekret a zápach.

Co může zhoršit hojení rány, respektive jaké faktory mohou vést ke vzniku ran, které se nehojí?

Takových faktorů je mnoho. Patří mezi ně přidružená onemocnění a věk pacienta, dále medikace, nutriční stav, imunita, celková hypoxie, nádorová onemocnění, spánek, systémová infekce, psychický stav a návyky, jakými jsou alkohol, kouření, drogy a jiné. To všechno jsou faktory systémové. Pak bereme v potaz místní faktory ovlivňující hojení ran, jimiž jsou porucha hemodynamiky, hloubka rány, velikost rány, spodina, lokalizace, okraje rány, hypoxie rány, mikrobiální infekce, stáří rány, teplota rány, cizí tělesa v ráně a macerace kůže v okolí.

S čím pacient do Centra hojení ran přichází a odchází…?

Je to běh na dlouhou trať, léčba může trvat několik měsíců, ale není beznadějná…

Centrum hojení ran Most – Zahražany

Primář: MUDr. Tomáš Zelenka

Sestra specialistka: Šárka Schreilová, Mgr. Bc. Iva Zelenková, DiS.

Ordinační hodiny: čtvrtek 8.00 – 12.00 hodin (objednání předem a doporučení nutné)

Adresa: Jana Žižky 1304, Most – Zahražany, budova Oddělení následné péče a RHB

Telefon: +420 476 449 120

 

Zdroj: info@kzcr.eu

MUDr. Tomáš Zelenka, primář Oddělení následné péče Krajské zdravotní, a.s. – Nemocnice Most, o.z., se sídlem v Zahražanech, v ordinaci zdejšího nového Centra hojení ran.

MUDr. Tomáš Zelenka, primář Oddělení následné péče Krajské zdravotní, a.s. – Nemocnice Most, o.z., se sídlem v Zahražanech, v ordinaci zdejšího nového Centra hojení ran.


8.12.2022

V rumburské nemocnici kvůli instalaci nové techniky omezí skiagrafii a skiaskopii. Ultrasonografie a nový CT přístroj zůstanou v provozu

V souvislosti s obnovou zdravotnické techniky v Krajské zdravotní, a.s. – Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem, o.z., pracoviště Rumburk, bude část radiodiagnostického pracoviště (skiagrafie a skiaskopie) od pátku 9. prosince 2022 do pondělí 9. ledna 2023 mimo provoz. Provoz ultrasonografie a nově instalovaného CT přístroje zůstane zachován v plném rozsahu.

„Věříme, že nový radioadiagnostický komplet přispěje k vyšší kvalitě a bezpečnosti poskytované zdravotní péče. Zároveň se omlouváme za snížený komfort v přilehlých prostorách, čekárně pacientů, způsobený nezbytnými stavebními pracemi,“ uvedl ředitel zdravotní péče Nemocnice Rumburk MUDr. Michal Tichý, Ph.D., MPH.  

                 

Zdroj: info@kzcr.eu8.12.2022

Účastníci konference Hrudní chirurgie v Ústí nad Labem 2022 probrali novinky ve specializaci za tři roky

Oddělení hrudní chirurgie Krajské zdravotní, a.s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z., pořádalo 6. prosince odbornou konferenci „Hrudní chirurgie v Ústí nad Labem 2022“. V přednáškových prostorách Vzdělávacího institutu Krajské zdravotní, a.s., se akce konala již posedmnácté. Naposledy to bylo v roce 2019, tradiční prosincový termín setkání zrušila v předchozích dvou letech omezení kvůli pandemii onemocnění COVID-19. Odborným garantem konference byl MUDr. Ivan Staněk, MBA, primář ústeckého oddělení hrudní chirurgie.

„Úvodní příspěvek s názvem Od plicní embolie k chronické tromboembolické plicní hypertenzi prof. MUDr. Pavla Jansy, Ph.D., z II. interní kliniky – kliniky kardiologie a angiologie 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze jistě zaujal nejen přítomné pneumology. Shrnutí práce našeho oddělení hrudní chirurgie za poslední roky ukázalo, že výsledky jsou srovnatelné s nejlepšími pracovišti v České republice. Letos při přípravě konference hrudní chirurgové spojili síly s radiology, což přineslo sdílení zkušeností obou specializací jednak s předoperačním značením plicních lezí pod CT, a jednak prvních poznatků s pilotním programem využití nízkodávkového CT vyšetření pro včasný záchyt karcinomu plic. Program doplnily přednášky k pooperačním komplikacím u pacientů na hrudní chirurgii a v současnosti  rezonující a aktuální epidemiologii hrudních empyémů v době covidu,“ přiblížil zaměření letošního ročníku konference MUDr. Ivan Staněk, MBA.

„Každý z účastníků si v přednáškovém programu našel to své a zaznamenal jsem u kolegů, kteří se na konferenci přihlásili, pozitivní ohlasy. V jejich zájmu se určitě odrazil i fakt, že jsme si nemohli tímto způsobem vyměňovat zkušenosti kvůli důsledkům pandemie z šíření nového koronaviru tak dlouhou dobu,“ dodal primář Staněk.

Oddělení hrudní chirurgie má v ústecké Masarykově nemocnici tradici téměř tři čtvrtě století. Poskytuje chirurgickou péči pacientům s nádorovými a zánětlivými chorobami plic, mezihrudí, hrudní stěny, bránice, včetně TBC. Zajišťuje 24hodinovou torakochirurgickou pohotovost pro poranění hrudníku, včetně operací netransportabilních pacientů v příslušné nemocnici. Poskytuje služby nejen Ústeckému, ale i Libereckému kraji, má tedy nadregionální působnost. V této oblasti je jediným pracovištěm tohoto typu.

Oddělení hrudní chirurgie je součástí Centra vysoce specializované pneumoonkochirurgické péče (POCH). Statut od Ministerstva zdravotnictví České republiky získala Krajská zdravotní, a.s. – Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z., v roce 2018. S předpokládanou spádovostí 1 250 000 obyvatel na jedno centrum POCH je ústecké pracoviště jedním ze sedmi ustanovených v České republice.

 

Zdroj: info@kzcr.eu

 

Odborným garantem konference byl MUDr. Ivan Staněk, MBA, primář Oddělení hrudní chirurgie Krajské zdravotní, a.s - Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.

Odborným garantem konference byl MUDr. Ivan Staněk, MBA, primář Oddělení hrudní chirurgie Krajské zdravotní, a.s - Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.


Krajská zdravotní, a.s. - Tiskové a komunikační oddělení

Tiskové a komunikační oddělení obstarává distribuci denního monitoringu tisku, zpracovávání tiskových zpráv a avíz konaných akcí pro média, spolupracuje se sdělovacími prostředky včetně zajištění spolupráce s natáčením odborných pořadů z oblasti zdravotnictví, pořádá tiskové konference a odborné semináře a organizuje PR aktivity v oblasti propagace Krajské zdravotní, a.s.

Kde nás najdete:

Krajská zdravotní, a.s. - Tiskové a komunikační oddělení, budova ředitelství R, 6. a 7. podlaží
Sociální péče 3316/12A, 400 11 Ústí nad Labem


Vedoucí Tiskového a komunikačního oddělení, tisková mluvčí KZ

Jana Mrákotová

Tel.:
+420 477 114 090
Mobil:
+420 721 927 133
Email:

Martin Klimeš

referent Tiskového a komunikačního oddělení

Tel.:
+420 477 114 101
Email:

Mgr. Ivo Chrástecký

referent Tiskového a komunikačního oddělení

Tel.:
+420 477 114 147
Email:

Tereza Komanová

referent Tiskového a komunikačního oddělení

Tel.:
+420 477 112 030
Email:

David Hlinka

referent Tiskového a komunikačního oddělení

Tel.:
+420 477 114 104
Email:
Prosím, čekejte