Výbor pro audit

Předsedkyně výboru pro audit:
Ing. Pavla Šimáková, dat. nar. 11. 2. 1971
Zlatá stezka 71, 403 21  Ústí nad Labem - Brná
den vzniku členství ve výboru pro audit: 23. 11. 2011

Členové výboru pro audit:
Ing. Petr Urbánek, dat. nar. 15. 9. 1968
Jezuitská 268/14, 412 01 Litoměřice
den vzniku funkce: 1. 6. 2021

Jiří Skřivánek, dat. nar. 18. 1. 1989
Čsl. armády 1232/20, 405 02 Děčín
den vzniku funkce: 1. 6. 2021 

Adam Souček, dat. nar. 14. 9. 1976
Petra Bezruče 2860, 415 01 Teplice
den vzniku funkce: 1. 10. 2021

Prosím, čekejte