12.4.2010

Slavnostní zahájení provozu babyboxu v děčínské nemocnici

Krajská zdravotní, a. s. – Nemocnice Děčín, o. z., zahájila provoz svého babyboxu. Babybox děčínské nemocnice je již čtvrtou schránkou na odložené děti v nemocnicích Krajské zdravotní, a. s. a pátou schránkou v Ústeckém kraji.

Slavnostní zahájení akce proběhlo za účasti předsedy Nadačního fondu pro odložené děti Statim pana Ludvíka Hesse, zástupců vedení Krajské zdravotní, a. s. a dalších hostů, řady sponzorů a dárců, ale také za účasti zástupců široké veřejnosti. Přes jarní, deštivé počasí byl o nový děčínský babybox velký zájem.

Duchovní otec babyboxů Ludvík Hess v úvodu poděkoval především dárcům, bez jejichž finanční podpory by se nový babybox neobešel. Příjemným zpestřením akce bylo vystoupení známého písničkáře Miroslava Palečka, který v doprovodu kytary přítomným zazpíval svůj Babysong.

Babybox pro odložené děti je umístěn na vnější straně jedné z provozních budov nemocnice. Schránka je umístěna na zadní straně pavilonu B, asi 20 metrů nad vrátnicí. Vybrané místo splňuje veškeré požadované podmínky, mezi které patří také ochrana anonymity rodičky, která se pro možnost odložení novorozence rozhodne.

Děčín a přilehlé obce představují dostatečnou spádovou oblast pro provozování babyboxu. Kromě možnosti anonymního porodu, který mohou rodičky zvolit již dnes, se umístění schránky pro odložené děti stane další z možností záchrany začínajícího života na Děčínsku.

V děčínské nemocnici našli zdravotníci odložené dítě naposled minulý rok v červnu. Na oční ambulanci matka odložila novorozeného chlapečka. Malý Matěj, jak ho matka pojmenovala, se ale nakonec vrátil k rodině. Matka si chlapečka vzala zpět.

 

Jiří Vondra
tiskový mluvčí
tel: +420 477 114 103
fax: +420 477 114 900
mobil: +420 774 711 478
email: jiri.vondra@kzcr.eu
Sociální péče 3316/12 
401 13 Ústí nad Labem


Prezentace nově otevřené protikuřácké ambulance Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem

Krajská zdravotní, a.s. – Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z., představí nově otevřenou protikuřáckou ambulanci s poradnou pro odvykání kouření, zaměřenou na léčbu pacientů se silně rozvinutou závislostí na tabáku.

Akce je malým příspěvkem ke Světovému dni zdraví, který každoročně vyhlašuje Světová zdravotnická organizace 7. dubna. 
 
Program:
Prezentace činnosti protikuřácké poradny a používaných metod léčby
Prohlídka pracoviště protikuřácké ambulance
 
Akce proběhne 7. dubna 2010 od 10 hodin,
na Oddělení hrudní chirurgie Krajské zdravotní a.s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.  –  budova A, 3.patro, seminární místnost, Sociální péče 3316/12A, 401 13, Ústí nad Labem.
 
 
 
Jiří Vondra
tiskový mluvčí
tel: +420 477 114 103,
 fax: +420 477 114 903,
mobil: +420 774 711 478,
Krajská zdravotní, a.s.
Sociální péče 3316/12A
401 13, Ústí nad Labem

1.4.2010

Vyjádření Krajské zdravotní, a.s. k článku „Korupce sebere ročně zdravotnictví 27 miliard korun“, uveřejněném v časopisu Týden

Musíme se kategoricky ohradit proti článku, uveřejněném v časopisu Týden, kde je Krajská zdravotní, a.s., označována za jakýsi ukázkový případ něčeho, co bylo vytvořeno a dále žije svým životem v některých médiích, přestože jsme se pokaždé proti nepravdivým a zavádějícím článkům ohrazovali. Krajská zdravotní, a.s. „nepustila žilou českému zdravotnictví“, ale vybavila svých pět nemocnic moderní technikou a zařízením na úrovni 21. století.

V několika předchozích tiskových zprávách jsme jasně uvedli, že v Krajské zdravotní, a.s. bylo již provedeno několik auditů ohledně prověření výběrového řízení na nákup přístrojů a to nejen nezávislou auditorskou společností, ale i Úřadem na ochranu hospodářské soutěže. Žádná z těchto kontrol neprokázala pochybení jak v cenách, tak v samotném výběrovém řízení. Naopak výsledkem bylo, že výběrové řízení proběhlo v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek.
 
K diskusím nad úlohou kompletátorské firmy musíme zdůraznit, že zákon o zadávání veřejných zakázek nevylučuje účast takové firmy, co však rozhodně vylučuje je účelové dělení zakázky, kterého jsme se především museli vyvarovat.
 
Opět připomínáme, že do výběrového řízení se mohla přihlásit jakákoliv česká či zahraniční firma. Informace o veřejné soutěži byla vyvěšena na centrální adrese, tak jak to ukládá zákon a veřejných zakázkách. Zadávací podmínky plně odpovídají podmínkám srovnatelných soutěží. Obdobné zadávací podmínky používala Krajská zdravotní, a.s. u dotačních titulů řízených Ministerstvem zdravotnictví ČR.
 
Rovněž se musíme ohradit proti tvrzením, uvedeným ve výše zmíněném článku „případem se nezávisle na kontrolorech z Bruselu zabývá i česká policie.“ Nemáme žádné informace o tom, že by policie šetřila naši společnost. V článku zmiňovaní „kontroloři z Bruselu“ nekontrolují naši společnost. Pokud víme, tak je to auditní orgán Ministerstva financí ČR, který v současné době kontroluje Regionální radu soudržnosti Severozápad, která evropské dotace rozděluje, nikoliv Krajskou zdravotní, a.s.
 
Zároveň jsme několikrát jasně deklarovali, že se nebráníme žádné kontrole či auditu, ať již z Ministerstva financí ČR nebo jiné kontrolní instituce, či evropské organizace. Jasně se však musíme ohradit proti ničím nepodloženým tvrzením, poškozujícím naši společnost.
 
Časopis Týden opět srovnává magnetickou rezonanci naší společnosti s magnetickou rezonancí pražské Nemocnice Na Homolce. Přístroj v Krajské zdravotní, a.s. byl nakoupen jako nový přístroj, s podstatně širším rozsahem softwaru (SW) a vyššími technickými parametry, než jaké má přístroj Na Homolce. Krajská zdravotní, a.s., nakupovala dodávku magnetické rezonance a dalších 42 položek vybavení pracoviště (oproti 13 položkám Nemocnice Na Homolce).
 
Navíc dodávka čítala např. transportní lůžko, injektor, monitoraci vitálních funkcí, chlazení pracoviště, anesteziologický přístroj atd. Dále pak vybavení zaměřené na speciální vyšetření a jejich hodnocení - SW navigovanou prsní biopsií včetně cívek, flow kvantifikací, SW CIS a DES, druhou body cívkou atd.
 
U přístroje Na Homolce šlo o nákup formou „upgrade“, tzn. že cena je logicky nižší. Až bude Krajská zdravotní, a.s. provádět upgrade daného přístroje, tak cena bude rovněž daleko nižší.
 
Je nutno říci, že veškeré platby na nákup přístrojů z Regionální rady soudržnosti Severozápad, která proplácí evropské dotace, již proběhly. Dotace ve výši 425 mil. pro Krajskou zdravotní, a.s. byla vyplacena v plné výši.
 
Paní redaktorka, která článek napsala, by si nejprve měla ověřit správnost veškerých údajů, než vydá článek, který má být „objektivní“.
 

Jiří Vondra

tiskový mluvčí

tel: +420 477 114 103

mobil: +420 774 711 478

email: jiri.vondra@kzcr.eu


24.3.2010

Dětskou kliniku a novorozenecké oddělení Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. navštíví Lenka Kocmanová Taussigová

Krajskou zdravotní, a.s. – Masarykovu nemocnici v Ústí nad Labem, o.z., - Dětskou kliniku a novorozenecké oddělení navštíví Lenka Kocmanová Taussigová, organizátorka akce „Krása pomáhá dětem“. Návštěva proběhne za účasti předních českých modelek, které také vystoupí v rámci večerní benefice v Severočeském divadle opery a baletu v Ústí nad Labem. Modelky předají dárky pro dětské pacienty Masarykovy nemocnice.

Akce proběhne 26. března 2010 od 13:00 hodin,
sraz se koná na recepci Dětské kliniky Krajské zdravotní a.s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. – budova D2, Sociální péče 3316/12A, 401 13, Ústí nad Labem.

Jiří Vondra
tiskový mluvčí
tel: +420 477 114 103
mobil: +420 774 711 478

22.3.2010

Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. pořádá I. Krajskou konferenci sester 2010 – Ústí nad Labem na téma - Nemocnice jinak

Krajská zdravotní, a.s. – Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z., pořádá pod záštitou ministryně zdravotnictví České republiky Mgr. Dany Juráskové, Ph.D., MBA, I. Krajskou konferenci sester 2010 - Ústí nad Labem na téma „Nemocnice jinak“. Konference je zaměřena na zkvalitnění pobytu klienta v nemocnici prostřednictvím služeb dobrovolníků, canisterapie, kaplanské služby a psychologické pomoci pacientům.

Akce proběhne 24. - 25. března 2010 od 9 hodin,
v Centru výchovy a dalšího vzdělávání Krajské zdravotní, a.s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. – budova B, 5. patro, učebna č. III., Sociální péče 3316/12A, 401 13, Ústí nad Labem.

Témata konference:
- Socioterapie s psychologickou podporou u klienta
- Kiwanis panenka
- Děti v nemocnici s úsměvem
- Co může udělat sestra pro pacienta v krizi?
- Canisterapie
- Boromejky – tři a půl století péče o nemocné
- „Nemusíme, chceme“ DO-BRO-DRUH
- Co může udělat sestra pro pacienta s problematikou domácího násilí
- Kaplanská služba
- a další témata

Přímý přenos I. Krajské konference sester 2010 - Ústí nad Labem bude možné sledovat na webu.
Odkaz: mms://media.mnul.cz/kksul, na témže odkazu lze shlédnout upoutávku na konferenci a to od 22.03.2010 od 15:00.
Upozornění:  Zvýrazněný odkaz musíte nejprve zkopírovat a vložit do Vašeho webového vyhledávače!

Jiří Vondra
tiskový mluvčí
tel: +420 477 114 103
mobil: +420 774 711 478

9.3.2010

Oční oddělení Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem připomnělo světový týden glaukomu unikátní operací

Oční oddělení Krajské zdravotní, a.s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z., uspořádalo den otevřených dveří, kterým veřejnosti připomnělo Světový den glaukomu (zeleného zákalu). Světový den glaukomu probíhá od 7. do 13. března 2010.

V rámci Dne otevřených dveří Očního oddělení Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, byla provedena unikátní operace pokročilého stadia glaukomu (zeleného zákalu), metodou zvanou kanaloplastika. Principem této operace je rozšíření přirozených odtokových cest oka speciálním katétrem – tenkou odtokovou trubičkou, čímž dochází ke snížení nitroočního tlaku. Kanaloplastika se provádí jako první v ČR pouze na očním oddělení Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem a je novou perspektivní mikrochirurgickou metodou, která může zastavit progresi zeleného zákalu.

Možnost organizovaného přístupu přímo k průběhu operace využili zástupci médií, kteří byli seznámeni nejen s průběhem operačního zákroku a s danou problematikou, ale také navštívili ambulance očního oddělení, kde se seznámili s průběhem připraveného dne otevřených dveří. Operaci zeleného zákalu v reálném prostředí operačních sálů přítomným prezentovala MUDr. Ivana Liehneová, primářka očního oddělení Masarykovy nemocnice. S připraveným dnem otevřených dveří očního oddělení seznámila novináře MUDr. Miroslava Kokošková na glaukomové ambulanci.

Doprovodné informace:

7.-13.březen 2010- Světový týden glaukomu
Pořádá Světová asociace glaukomu /WGA/ a Česká glaukomová společnost /ČGS/
Glaukom /zelený zákal/


Glaukom je hlavní příčinou zbytečné slepoty lidí na celém světě. Podle posledních odhadů WHO to je přibližně 67 milionů lidí.

Z medicínského hlediska je zelený zákal onemocněním, při kterém dochází k odumírání nervových vláken zrakového nervu, což se projevuje nejdříve drobnými výpadky v zorném poli a může skončit až jeho úplnou ztrátou. Poškozená vlákna zrakového nervu již nelze nahradit. Glaukom proto nelze vyléčit, můžeme pouze zastavit jeho postup.

V počátečních stádiích nemoci člověk necítí žádnou bolest, nemá žádné obtíže, a proto ani nevyhledá lékaře. Plíživě postupující onemocnění vede postupně ke ztrátě zraku.

Dobrou zprávou je, že pokud je glaukom včas rozpoznán a léčen, lze ve většině případů postižení zraku předcházet. Preventivní vyšetření osob nad 40 let je naprosto nezbytné.

Rizikové faktory pro vznik onemocnění:

- věk nad 40 let
- zvýšený nitrooční tlak
- dědičnost v rodině
- diabetes (cukrovka)
- dlouhodobé používání steroidů
- velmi silná krátkozrakost

Základní metody léčby:

- oční kapky
- laserový zákrok
- operace (nutná v případě neúspěšnosti nebo nevhodnosti předchozích metod)

Tradice glaukomových dnů navázala na Projekt prevence glaukomu v ČR, jehož autorkou byla MUDr. Ivana Liehneová, primářka očního oddělení Krajské zdravotní, a.s. - Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, dlouholetá prezidentka ČGS a nyní viceprezidentka. Tento projekt přiblížil glaukom laické veřejnosti.

V případě zájmu zašleme fotografie v tisknutelné kvalitě z operace zeleného zákalu a ze dne otevřených dveří na Očním oddělení Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.

Jiří Vondra
tiskový mluvčí
tel: +420 477 114 103
mobil: +420 774 711 478


5.3.2010

Oční oddělení Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. pořádá den otevřených dveří

Krajská zdravotní, a.s. – Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z., Oční oddělení, pořádá den otevřených dveří, kterým připomene Světový den glaukomu (zeleného zákalu). Den glaukomu v České republice probíhá od 7. -13. března 2010

V rámci Dne otevřených dveří Očního oddělení Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. bude provedena unikátní operace pokročilého stadia glaukomu (zeleného zákalu) metodou zvanou kanaloplastika. Principem této operace je rozšíření přirozených odtokových cest oka speciálním katétrem – tenkou odtokovou trubičkou, čímž dochází ke snížení nitroočního tlaku. Kanaloplastika se provádí jako první v ČR pouze na očním oddělení Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem a je novou perspektivní mikrochirurgickou metodou, která může zastavit progresi glaukomu.

akce proběhne 9. března 2010 od 8:15 hodin,
na očním oddělení Krajské zdravotní a.s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. – budova G, 1. patro, zasedací místnost, Sociální péče 3316/12A, 401 13, Ústí nad Labem.

Zástupci médií mohou využít možnost organizovaného přístupu přímo k průběhu operace a dále budou seznámeny s průběhem dne otevřených dveří v ambulancích očního oddělení.

Program:
8:15 hodin – sraz v bodově G, 1. patro, zasedací místnost
8:30 hodin – hromadný přístup na operační sály

Akce proběhne za účasti MUDr. Ivany Liehneové, primářky očního oddělení MNUL, o.z.
 
Jiří Vondra
tiskový mluvčí
tel: +420 477 114 103
mobil: +420 774 711 478

5.3.2010

Zřízeno nové pracoviště pro centrální ředění cytostatik

Krajská zdravotní, a.s. vybudovala v ústavní lékárně Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. nové pracoviště pro centrální ředění cytostatik.

Ústavní lékárna Krajské zdravotní, a.s. - Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. (MNUL) se rozšiřuje o nové pracoviště - centrální ředění cytostatik. V rámci modernizace a zlepšování podmínek pro chemoterapii a pro přípravu látek v chemoterapii aplikovaných, bylo vybudováno nové pracoviště jejich centrálního ředění. Příprava sterilních léčivých přípravků s obsahem cytostatických látek probíhá za aseptických podmínek v tzv. čistých prostorách v podtlakových bezpečnostních boxech s laminárním vertikálním prouděním.

Těmto podmínkám zcela vyhovují tři dvourukávcové podtlakové izolátory Pharmagard NTE – 797, kterými je pracoviště vybaveno. Připravovat se zde budou vedle klasických cytostatik např. antimetabolity, alkylační látky, rostlinné alkaloidy či antibiotika i monoklonální protilátky, které se řadí mezi tzv. cílenou či biologickou léčbu. Připravená cytostatika budou dodávána v rámci MNUL na jednotlivá oddělení, především onkologické, plicní a urologické oddělení a v neposlední řadě také na detašované pracoviště onkologického oddělení v teplické nemocnici. Zřízení nového pracoviště obnášelo nejen instalaci potřebného technického a technologického vybavení, ale v přípravné fázi rovněž významné stavební úpravy v části zázemí ústavní lékárny MNUL. Před uvedením do „rutinního“ provozu jej ještě čekají některé provozní a administrativní záležitosti.

Přínosem nového zařízení na vybudovaném pracovišti je jednak zvýšení ochrany imunosupresivních pacientů zpracováním materiálu v aseptickém prostředí, jednak ochrana personálu zabezpečujícího přípravu cytostatik před jejich škodlivými vlivy, za respektování všech požadavků a norem daných zákonem č.378/2007 Sb. o léčivech a vyhláškou 84/2008 Sb. o správné lékárenské praxi.

Podtlakové izolátory byly zakoupeny v rámci projektu „Modernizace a obnova přístrojového vybavení centra komplexní onkologické péče KZ-MN v Ústí nad Labem“, který je z 85 % financován Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci Integrovaného operačního programu, zbývajících 15 % je hrazeno ze státního rozpočtu.

Jiří Vondra
tiskový mluvčí
tel: +420 477 114 103
mobil: +420 774 711 4782.3.2010

Vyjádření Krajské zdravotní k článku aktuálně.cz

Musíme se kategoricky ohradit proti článku, který opět napsal redaktor Petr Holub v on-line deníku aktuálně.cz. Již samotný titulek článku je velmi zavádějící „Janota posílá kontrolu do Ústí, ztrácejí tam peníze.“

Titulek článku považujeme za zcela nepravdivý, zavádějící a nekorektní. Podstata článku spočívá v tom, že Ministerstvo financí ČR provede audit čerpání evropských prostředků. Jeho výsledek v tuto chvíli nikdo nezná a o „ztracených penězích“ již v dalším textu není ani jedno slovo.

V několika předchozích tiskových zprávách jsme jasně uvedli, že v Krajské zdravotní, a.s. bylo již provedeno několik auditů ohledně prověření výběrového řízení na nákup přístrojů a to nejen auditorskou společností, ale i Úřadem na ochranu hospodářské soutěže. Žádná z těchto kontrol neprokázala pochybení jak v cenách, tak v samotném výběrovém řízení.

Zároveň jsme několikrát jasně deklarovali, že se nebráníme žádné kontrole či auditu, ať již z Ministerstva financí ČR nebo jiné kontrolní instituce, či evropské organizace. Jasně se však musíme ohradit proti ničím nepodloženým tvrzením, poškozujícím naši společnost. Jsme přesvědčeni, že audit potvrdí správnost nakládání s evropskými prostředky, stejně jako předchozí audity.

Jiří Vondra
tiskový mluvčí
tel: +420 477 114 103
mobil: +420 774 711 478

24.2.2010

Odvolání ředitele teplické nemocnice

Na posledním jednání představenstva Krajské zdravotní, a.s., které se konalo 23. února 2010, byl odvolán z pozice ředitele odštěpného závodu Nemocnice Teplice Ing. Robert Pelíšek, MBA.

Ing. Robertu Pelíškovi byla nabídnuta pozice v centrále Krajské zdravotní, a.s.
Důvodem odvolání ředitele teplické nemocnice byly výhrady k některým manažerským pochybením, které se představenstvo rozhodlo neakceptovat a proto se s panem Pelíškem dohodlo o přechodu z pozice ředitele na jinou pozici v rámci společnosti.

Dočasné řízení teplické Nemocnice převezme ředitel Krajské zdravotní, a.s. Ing. Eduard Reichelt.

Jiří Vondra
tiskový mluvčí
tel: +420 477 114 103
mobil: +420 774 711 478

Krajská zdravotní, a.s. - Tiskové a komunikační oddělení

Tiskové a komunikační oddělení obstarává distribuci denního monitoringu tisku, zpracovávání tiskových zpráv a avíz konaných akcí pro média, spolupracuje se sdělovacími prostředky včetně zajištění spolupráce s natáčením odborných pořadů z oblasti zdravotnictví, pořádá tiskové konference a odborné semináře a organizuje PR aktivity v oblasti propagace Krajské zdravotní, a.s.

Kde nás najdete:

Krajská zdravotní, a.s. - Tiskové a komunikační oddělení, budova ředitelství R, 6. a 7. podlaží
Sociální péče 3316/12A, 400 11 Ústí nad Labem


Vedoucí Tiskového a komunikačního oddělení, tisková mluvčí KZ

Jana Mrákotová

Tel.:
+420 477 114 090
Mobil:
+420 721 927 133
Email:

Martin Klimeš

referent Tiskového a komunikačního oddělení

Tel.:
+420 477 114 101
Email:

Mgr. Ivo Chrástecký

referent Tiskového a komunikačního oddělení

Tel.:
+420 477 114 147
Email:

Tereza Komanová

referent Tiskového a komunikačního oddělení

Tel.:
+420 477 112 030
Email:

David Hlinka

referent Tiskového a komunikačního oddělení

Tel.:
+420 477 114 104
Email:
Prosím, čekejte